جمعه 24 آبان 1398  
منو اصلی
پیوند
نظرسنجی
نظر شما در خصوص نحوه ارائه خدمات شرکت گاز استان هرمزگان چیست؟
   
ضعیف
متوسط
خوب
عالی


اساسنامه

1- دریافت، توزیع، خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطـــــه.
2 - حفظ و نگهداری، اداره و عملیـات مربوط به شبکه های توزیـع گاز، ایستگاه های تقلیل فشار و اندازه گیری، حفاظت از زنگ و سـایر تاسیسات و ابنیـه مرتبط با فعالیــت های شرکت .
3- ارائه خدمـات به متـقاضیان و مشتـرکین گاز طبیعـی، فروش براساس قراردادهـا، اهتـمام در ارتقاء کیفیت خدمـات قبل و بعد از فروش به مشترکیـن و متقاضیـــان گاز طبیعـی.
4- مطالعات فنـی و اقتصـادی، طراحی و اجرای طرح های گازرسـانـی، ایجاد واحد، تاسیسات و ابنیه لازم جهت نیل به اهداف شرکـت حســب برنامه های مصـوب شرکت ملی گاز.
5- مشارکت و اهتمـام در تهیه و تنظیم مقررات، استانداردهای فنـی و لـزوم رعایـت آن در کلیـه زمینـه های بهـره برداری، نگهــداری تاسیـسات و اطمینـان از اجـرای ضوابط مذکـور توسط مصرف کنندگان گاز طبیعی، فراهم آوردن شــرایط مناسب و ایمن جهت استفـاده بهیـنه از گاز طبیعـی.
6- مراقبت و اهتمام لازم برای توســعه، پیشرفت فعـالیت های مـوضوعــــه شـرکت از لحـاظ علمـی، فنی و اقتصــــادی و کوشـش در افزایش استـفاده از سهم داخلی در طراحی، سـاخت و اجرای طرح های توسعه ای.
7 - اهتمام و کوشـش به منظـور ارتقــاء سـطح دانش، معلومات تخصصـی نیروی انسـانی در جهت توسـعه امر فعالیت های موضوعه شرکت و افزایش بهره وری نیروی انسانی.
8- کوشش در اداره امور شرکت بر مبنای بنـگاه های اقتصادی، بهینه سازی و بهره وری مناسب از امکانات، منابع و برقراری نظام های حسـابداری مدیریت و صنعتی
9- هرگونه اقدام دیگر مرتبط با صنعت گاز با موافقت مجمع عمومی
.
شعار سال
مشاهده صورتحساب
اطلاعیه
آب و هواي انتخابي
در حال لود آب و هواwaiting
اوقات شرعی
True
 
خانه | بازگشت |


مجری سایت : شرکت سیگما